27 August, 2009

Doa hari - 6

Yaa Allah! Janganlah Engkau hinakan aku kerana perbuatan maksiat terhadap-Mu, dan janganlah Engkau pukul aku dengan cambuk balasan-Mu. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaan-Mu, dengan anugerah dan bantuan-Mu, wahai Puncak Keinginan Orang-Orang Yang Berkeinginan!

No comments:

Related Posts with Thumbnails